รับจดทะเบียนสมรสเยอรมัน ควรจะทราบสิ่งนี้กันก่อน

เมื่อได้มีศูนย์การเตรียมการรับจดทะเบียนสมรส หรือว่าวีซ่าแต่งงาน สำหรับท่านใดที่มีแฟนแล้ว แต่เป็นคนต่างชาติทาง Great Visa Service  จะมีการแนะนำพร้อมกับให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับการประสานงาน รวมไปถึงในการวิเคราะห์พร้อมกับการประเมินรายละเอียดต่าง ๆ ตามกระบวนการ ซึ่งจะมีทีมงานที่มีความชำนาญมากมายมาช่วยดูแลทุกท่านที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสภายใน 4วัน และพร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ  สำหรับสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนของคู่สมรสชาวเยอรมันก่อนการจดทะเบียน     1.การรับจดทะเบียนสมรสในไทย คู่สมรสจะต้องเป็นฝ่ายสัญชาติเยอรมันที่จะต้องมีการเอาหนังสือสำคัญที่มีการแสดงจดทะเบียนสมรสได้แค่นั้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 […]

Continue reading »