บริษัททีที.วอเอร์เทค จำกัด รับจัดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ที่ได้มาตรฐาน

น้ำดื่ม ถือว่าเป็นที่มาจากธรรมชาติ อาจจะเป็นน้ำบาดาลหรือเป็นน้ำก๊อก ที่ได้ผ่านการกรองเพื่อจะเป็นการดูดกลิ่น พร้อมทั้งสารเรซิน ที่จะช่วยลดความกระด้างของน้ำได้ โดยการจับเกลือแร่ที่ได้มีอยู่ภายในน้ำ ตัวอย่างเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม หลังจากนั้นก็ทำการฆ่าเชื่อด้วยสารจุลินทรีย์ที่มีการผสมอยู่ในน้ำ โดยที่ผ่านทางแสงอัลตราไวโอเลต  น้ำธรรมชาติ หรือเรียกได้ว่าน้ำแร่ ซึ่งจะมีการผลิตน้ำแร่ขึ้นมาไม่มีกระบวนการอื่น ๆ หากมีโรงงานรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มก็จะมีหลากหลายโรงงานร่วมกัน แต่จะมีขบวนการภายในการผลิตนน้ำดื่ม โดยจะผ่านเครื่องกรองน้ำอยู่ 4 ระบบพร้อมๆ กัน 

 

 

1.ไส้กรองคาร์บอนต้องได้ศักยภาพที่สูง ภายในการกำจัดกลิ่นของคลอรีน พร้อมทั้งมีสารอินทรีย์ ที่เป็นพิษส่งผลไม่ดีต่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น แก๊สไข่เน่า สารไฮโรคาร์บอน เป็นต้น ซึ่ง โรงงานที่รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม จะต้องตรวจประสิทธิภาพหลายอย่าง 

2.ใช้คาร์บอนทำการปรับปรุงคุณภาพพร้อมทั้งทางด้านรสชาติของน้ำ ที่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญภายในการกำจัดกลิ่น ก๊าซ สี หรือเป็นการปรับปรุงรสชาติของน้ำนั่นเอง เป็นเหตุให้ผู้ที่กลังจะติดตั้งโรงงาน ก็จะต้องลองติดต่อสอบถามกับทางโรงงานที่รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มโดยตรง

3.ไส้กรองคือใยสังเคราะห์ที่จะต้องมีรายละเอียดอยู่ที่ขนาด 5.00 ไมครอน ก็จะอาจทำการจับฝุ่นผงหรือสารพิษที่ได้ปะปนอยู่ในน้ำ พร้อมทั้งสารแขวงลอย ตัวอย่างเช่น ทราย หินปูน หรือจะเป็นสนิมเหล็ก ที่จะต้องมีการกำจัดออกไป เป็นเหตุให้ได้น้ำที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เมื่อลูกค้าแต่ละคนต่างก็มีความอยากน้ำดื่มที่ปลอดภัย

4.ไส้กรองเมเบรนจะต้องมีรายละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ที่จะสามารถทำการกรองสารละลายหลายอย่าง ที่อยูในน้ำได้เช่น สารตะกั่ว สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงภายในน้ำ เชื้อโรค หรือเป็นแบคทีเรีย เป็นสิ่งที่จะต้องทำการควบคุมให้หมดไป หากคุณเองมีความอยากจะเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่ม ก็ต้องเลือกบริษัทนี้กันเลย

 

เพราะเช่นนั้น รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม จะต้องมีเครื่องกรองระบบอุตสาหกรรมทั้ง 4 กระบวนการนี้ เพื่อจะเป็นการผลิตน้ำดื่มที่ได้คุณค่า ซึ่งน้ำที่เราได้มานั้น อาจจะไม่ปลอดภัย แต่หากเราได้กรองสิ่งต่าง ๆ ออกไป ก็จะเป็นเหตุให้ได้น้ำดื่มที่คุณภาพ ซึ่งเทคนิคในการผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน นอกจากจะมีแหล่งน้ำที่สะอาดแล้ว ก็ยังต้องมีวัสดุอุปกรณ์ภายในการผลิตน้ำที่มีศักยภาพ เพื่อใช้คัดกรองน้ำให้สะอาดมากเพิ่มขึ้น เพราะเช่นนั้น ในนามบริษัททีที.วอเอร์เทค จำกัด ผู้ผลิต พร้อมทั้งผู้ขายเครื่องกรอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบโรงงาน หรือจะเป็นเครื่องกรองขนาดกลาง ก็มีคุณภาพ พร้อมทั้งพร้อมกับการติดตั้งระบบภายในการผลิตน้ำที่จะใช้ในโรงงานให้อีกด้วย

 

บทความโดย http://www.teewatersystem.com/