รับจดทะเบียนสมรสเยอรมัน ควรจะทราบสิ่งนี้กันก่อน

เมื่อได้มีศูนย์การเตรียมการรับจดทะเบียนสมรส หรือว่าวีซ่าแต่งงาน สำหรับท่านใดที่มีแฟนแล้ว แต่เป็นคนต่างชาติทาง Great Visa Service  จะมีการแนะนำพร้อมกับให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับการประสานงาน รวมไปถึงในการวิเคราะห์พร้อมกับการประเมินรายละเอียดต่าง ๆ ตามกระบวนการ ซึ่งจะมีทีมงานที่มีความชำนาญมากมายมาช่วยดูแลทุกท่านที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสภายใน 4วัน และพร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ  สำหรับสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนของคู่สมรสชาวเยอรมันก่อนการจดทะเบียน

 

 

1.การรับจดทะเบียนสมรสในไทย คู่สมรสจะต้องเป็นฝ่ายสัญชาติเยอรมันที่จะต้องมีการเอาหนังสือสำคัญที่มีการแสดงจดทะเบียนสมรสได้แค่นั้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นำมาแสดงที่สถานทูต เพื่อที่จะของหนังสือรับรอง พร้อมกับจะนำไปแสดงให้กับนายทะเบียนของไทย ที่สำนักงานเขต โดยคู่สมรสทั้งสองจะมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนตามกฎหมายของไทย โดยที่ได้มีการนัดพบล่วงหน้ากันแล้ว

2.เอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนของฝ่ายคนต่างชาติ โดยที่จะต้องยืนให้กับผู้รับจดทะเบียนสมรส จะต้องมี พาสปอร์ต , ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมกับหนังสือรับรองความโสด ที่ได้ขอมาจากสถานทูตต่างชาติ ส่วนฝ่ายคนไทย จะต้องมีตัวจริง ซึ่งจะมี บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมกับใบหย่า (ถ้ามี) เพียงเท่านี้ก็ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

3.การยืนยันความถูกต้องของเอกสาร พร้อมกับในการรับรองเอกสารไม่ได้ปลอมของผู้รับจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีความประสงค์ เพื่อเอกสารของคุณที่ได้ยอมรับของทางการจะต้องมีการแจ้งให้ท่านได้ทราบกับเอกสารของท่าน ซึ่งจะต้องผ่านการยืนยันความถูกต้อง หรือว่ามีการยืนยันไม่มีการปลอมแปลง โดยทางสถานทูตหรือเปล่า ในกรณีที่มีการยืนยัน ท่านเองก็จะสามารถไปทำการยื่นคำร้องทุกข์ด้วยวาจาได้ที่สถานทูต หรือว่ามีการยื่นเป็นตัวหนังสือก็ย่อมได้ ถ้าหากผู้ร้องไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตัวเอง ก็จะมีการมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินงานแทน แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากทางเจ้าของเอกสารมาแสดงเท่านั้น เป็นการยื่นร้องให้มีการรับรองความถูกต้องของเอกสาร ท่านเองจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับของไทย จำนวน 2 ชุด ไม่จำเป็นต้องมีการยื่นคำแปลไปยังสถานทูต 

 

ในการจดทะเบียนที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากหลังจากได้ใบทะเบียนสมรสแล้ว หรือว่าเป็นวีซ่าแต่งงาน ท่านก็จะสามารถยืนใบทะเบียนสมรสประกบการคำร้องขอขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบถาวร เพื่อจะเป็นการติดตามไปอาศัยกับคู่สมรสต่างประเทศนั่นเอง เพราะเช่นนั้นขั้นตอนในการจดทะเบียน หรือว่าการรับจดทะเบียนสมรส จะมีการช่วยเหลือภายหลังการแต่งงาได้เป็นอย่างดี เป็นเหตุให้มีผู้คนสนใจพร้อมกับเดินทางมาจดทะเบียนกันเป็นปริมาณมาก สำหรับคู่รักต่างชาติ

 

บทความจาก http://great-visa.blogspot.com/